De oefenstudio's voor 'Percossa' en 'Slagwerk Den Haag' zijn in 2010 in opdracht van de gemeente Den Haag gerealiseerd in het LabS55, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lulofsstraat in Den Haag. De studio's hebben een vloeroppervlak van resp. 105 m2 en 92 m2 en een inhoud van resp. 418 m3 en 362 m3 excl. de bijbehorende regie- en opslagruimten.
 
plattegrond/doorsneden oefenstudio's
 
I.v.m de forse geluidsproductie ca. 105 dB(A) van beide slagwerkgroepen zijn de akoestische scheidingselementen t.w. wanden, vloeren en plafonds zodanig uitgevoerd dat een maximaal haalbare demping is bereikt (stoorniveau overeenkomend met ca. NR25, equivalent 35 dB(A), in een zo breed mogelijk frequentiegebied tussen zowel de studioruimten onderling, als tussen studioruimten en overige ruimten in en buiten het gebouw. Het één en ander was o.a. middels een z.g. 'doos in doos' constructie te realiseren.   

Foto's oplevering sept. '10.
Opname 'Percossa' Opname 'Slagwerk Den Haag'