Het plan conferentieoord c.q. opleidings- en familiehotel is in feite een vervanging/uitbreiding van het bestaande hotel/restaurant 'Hardersluis' in het Harderhavengebied. Door de unieke ligging als polderentree (zichtlocatie aan regionale infrastructuur) werden door de gemeente Zeewolde hoge eisen gesteld aan de situering (o.a. zichtlijnen op de haven vanaf de Knardijk) en de verschijningsvorm (o.a. bouwvolume en materiaal- en kleurkeuzes) van het project. Het als positief door welstand c.q. gemeente Zeewolde beoordeelde ontwerp van VA heeft in totaal een bruto vloeroppervlak van 2892 m2, verdeeld over de beganegrond en 1e en 2e verdieping.

Situatie, plattegronden, doorsneden, gevels, principe details en artist impressions.